Borgerlig begravelse

Er afdøde ikke medlem af folkekirken, da kan der holdes en borgerlig afsked. Det betyder en afsked uden kirke og præst.

Den borgerlige begravelse arbejder Bedemand Heick & Larsen på at arrangere, så det bliver præcis den afsked pårørende ønsker. Det kan være en afsked i skoven, haven, kolonihaven, ved vandet, i sommerhuset, den gode restaurant – uanset hvor, så hjælper vi med inspiration samt planlægning ud fra jeres ønsker.

Skovbegravelse

Hidtil har det været kirkegårdene, som står for alle gravpladser i Danmark og enkelte ateist gravpladser er kommet til. Sidste skud på stammen er muligheden for at blive begravet i naturen i ikke-indviet jord.  Skovbegravelse, som der efterhånden er en del af og mange flere på vej, er et alternativ til en urnebegravelse på en kirkegård. Ved en skovbegravelse vælger man et træ, hvor man ønsker at få nedsat sin urne. Man kan erhverve gravstedet med enkelt urneplads, dobbelt urneplads eller man kan erhverve et helt træ som familiegravsted.

Alle kan erhverve en gravplads uanset trosretning eller om man er medlem af folkekirken eller ej. Selve urnenedsættelsen kan man vælge selv at stå for eller bare deltage når det gøres. Man må afmærke stedet under træet med en lille diskret plade af sten og træet er mærket med et grønt nummerskilt, så man altid kan finde frem til gravstedet. Ring gerne til os for yderligere information eller klik her for direkte tilgang til hjemmesiden https://skovbegravelse.nu/

Borgerlig begravelse